Календар подій

12 січня - 12 березня 2015
Подача заявок на участь у Конкурсі «Інноваційний Прорив 2015»
24 лютого - 12 березня
Круглі столи
12 - 18 березня 2015 р.
Оцінка робіт організаційним комітетом. Визначення півфіналістів Конкурсу.
19 березня 2015 р.
Оголошення півфіналістів Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний прорив» (80 проектів).
23 березня 2015 р.
Освітня програма для півфіналістів.
23 - 26 березня 2015 р.
Підготовка Executive Summary (підсумкове резюме проекту) півфіналістами.
26 березня - 1 квітня 2015 р.
Обробка Executive Summary міжнародним експертним комітетом. Визначення фіналістів Конкурсу (20 проектів).
2 квітня 2015 р.
Оголошення фіналістів Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний прорив».
7 квітня 2015 р.
Road-Show.
7 квітня 2015 р.
Урочиста церемонія нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний прорив».

 
 
tl tr

Про конкурс

 

ПОЛОЖЕННЯ
  про Всеукраїнський конкурс «Інноваційний прорив 2015»

 Структура положення:

Місія конкурсу

- сприяти розвитку інноваційної діяльності в Україні, об`єднавши інтереси інвесторів, розробників та підприємств для успішного втілення в життя нових продуктів та послуг

Мета конкурсу

- збільшити економічну ефективність галузевих бізнесів шляхом впровадження інноваційних проектів українських розробників

Предмет конкурсу

Предметом конкурсу є формування бази даних по інноваційних проектах, їх експертиза і ранжування, відбір і просування найкращих для залучення інвестицій.

Під «інноваційним проектом» для цілей даного конкурсу розуміється комплекс взаємопов’язаних заходів по створенню і просуванню науково-технічних розробок (винаходів, корисних моделей, «ноу-хау», результатів наукових дослідів і т.д.) на ринок.

Організатори  конкурсу

Конкурс проводиться за підтримки Міністерства освіти і науки України, Державного агентства України з питань науки, інновацій та інформатизації, спонсорів та партнерів.

Переможці конкурсу

- фіналісти сможуть презентувати свої проекти в рамках спеціального заходу – «Road Show», що являє собою презентацію інноваційних проектів, де будуть присутні потенційні інвестори з України та інших держав;

- півфіналісти Конкурсу візьмуть участь в освітній програмі «Основи бізнес-моделювання», спрямованої на формування робочої бізнес-моделі проектів;

- фіналісти та півфіналісти отримають диплом певного рівня у відповідній номінації.

Критерії відбору переможців конкурсу

Переможці конкурсу будуть відібрані з числа учасників, чиї конкурсні проекти продемонстрували найкращі результати в комплексі трьох груп показників:
- інноваційність, новизна та готовність до реалізації;
- величина і динаміка цільового ринку інновації;
- організаційний потенціал і кваліфікація команди проекту.

Робочі органи проекту

1) Організаційний комітет

Для організації і проведення конкурсу організаторами сформований Оргкомітет конкурсу.

Оргкомітет конкурсу консультує учасників стосовно заповнення конкурсної документації, приймає конкурсну документацію, затверджує склад та організовує роботу Експертної Ради, підтверджує рішення Експертної Ради про визначення списку проектів, які допущені для участі в наступних етапах конкурсу, повідомляє учасників про рішення, прийняті по проектах, регулярно інформує Міжнародний Наглядовий Комітет про перебіг конкурсу, організовує презентацію конкурсу, освітню програму, «Road Show» і церемонію нагородження переможців конкурсу.

Оргкомітет не коментує рішення Експертної ради про вихід проектів в наступні етапи конкурсу, не повертає заявки/документи, не повідомляє проміжні результати, не повідомляє про поточний статус конкретної заявки, не пояснює причин відмови.

2) Експертна рада та Міжнародний Наглядовий Комітет

Для проведення експертизи представлених на конкурс проектів організаторами конкурсу сформована Експертна рада. До її складу увійшли представники транснаціональних корпорацій, венчурних фондів, інноваційних фірм та інших організацій, вчені і експерти в різних галузях науки, провідні інженери, техніки та технологі, а також авторитетні спеціалісти в області економічної експертизи та організації фінансування інноваційних проектів. Експертна рада проводить регулярні засідання, на яких розглядаються проекти-учасники конкурсу, і приймає рішення про визначення списку проектів, допущених до участі в наступних етапах конкурсу. Зі складом Експертної ради можна ознайомитись на сайті конкурсу.

Окремим органом створюється Міжнародний Наглядовий Комітет, завданням якого є спостереження за дотриманням правил проведення конкурсу. До складу комітету входять провідні іноземні спеціалісти в сфері інновацій та інвестицій.

Учасники конкурсу

Учасниками Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний прорив 2015» можуть бути фізичні та юридичні особи, а саме автори ідей і проектів, які хочуть побудувати бізнес на основі своїх інноваційних рішень і потребують допомоги підприємців для успішної комерціалізації.

Не можуть бути учасниками конкурсу особи, які входять до складу Оргкомітету, Експертної ради та Міжнародного Наглядового Комітету, а також прямі родичі даних осіб.

Учасники, надсилаючи на адресу конкурсу описи проектів (заявки), тим самим підтверджують, що в приведених заявках відсутня інформація, яка містить комерційну, державну чи будь-яку іншу таємницю, і дає своє погодження про надання організаторами Конкурсу інформації третім особам (в тому числі розміщенням інформації в базі даних конкурсу).

Організації-учасники конкурсу не повинні знаходитись в стані ліквідації, банкрутства, реорганізації або призупинення економічної діяльності.

Участь в конкурсі – безкоштовна.

Номінації конкурсу

 

Конкурс проводиться в номінаціях:

• Інноваційний прорив-2015

• Краща інновація для Києва

• Інноваційний потенціал

• Grand Reserve

• Кращий молодіжний проект (номінація відкрита для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та середньо спеціальних навчальних закладів)

• Краща інноваційна ідея (номінація відкрита для учнів вищих навчальних закладів)

Інноваційний прорив 2015 - це проект, який представляє собою економічно обґрунтовану інноваційну ідею або знаходиться на ранніх стадіях розвитку. Проект може знаходитися на будь-якій стадії розробки.

Краща інновація для Києва - це проект, за допомогою якого вирішуються актуальні проблеми і потреби Києва супроводжується бізнес-планом з зазначенням необхідного розміру інвестиційного потоку, періоду окупності і готовності до реалізації.

Grand Reserve - проект, впроваджений в тій чи іншій мірі у виробництво, має дослідний зразок або пробну партію інноваційного продукту, однак вимагає влиття фінансових коштів для старту або розширення виробництва інноваційного продукту.

Інноваційний потенціал Україні - ця номінація в основному розрахована на аспірантів та молодих вчених, які роблять перші кроки в напрямку технологічного бізнесу. Може бути результатом науково-дослідних робіт.

Кращий молодіжний проект - в даній номінації розглядаються заявки від учнів середньо спеціальних та загальноосвітніх навчальних закладів, які представляють ініціативну молодь, яка прагне до розвитку інноваційних ідей та підприємницьких навичок. Проект може бути представлений як у вигляді ідеї, так і у вигляді прототипу або готової бізнес моделі.

Краща інноваційна ідея - номінація, в якій беруть участь студенти вищих навчальних закладів, які бажають застосувати на практиці теоретичні знання і підприємницькі здібності. Інноваційні ідей і проекти приймаються на будь-якій стадії втілення.

 

Технологічні напрямки конкурсу

 

• IT і телекомунікації: додатки, social media, робототехніка, ПO, etc.

• Енергетика, альтернативні джерела енергії.

• Медицина, біотехнології і фармація.

• Екологія і ресурсозбереження.

• Інше.

 

Порядок участі

Реєстрація учасників конкурсу починається після офіційного оголошення про його відкриття. Оголошення розміщується на сайті конкурсу ukrinnovation.com. Всі документи, які регламентують проведення конкурсу, розміщуються на офіційному сайті конкурсу.

Для участі в конкурсі необхідно заповнити заявку на сайті «Інноваційний прорив 2015» (ukrinnovation.com) або звернутись до Оргкомітету стосовно надання бланку заявки поштою чи факсом. Учасник може в будь-який момент до дати закінчення збору заявок заповнити і надіслати заявку Оргкомітету конкурсу. Після отримання заявок від учасників Експертна рада проводить відбір заявок для участі в конкурсі. У випадку якщо заявка відібрана, авторові надсилається розгорнута форма опису проекту, яку потрібно буде заповнити у встановлений Організаторами термін. Заповненні заявки (спрощені та розгорнуті) розглядаються у першому турі конкурсу.

Учасник може представляти на участь у конкурсі від свого імені будь-яку кількість проектів в будь-якій номінації. Оргкомітет реєструє всі отримані анкети. Організатори конкурсу можуть використовувати фрагменти конкурсних робіт на сайті конкурсу, в статтях та інформаційних виданнях, а також публікувати їх повністю з обов’язковим посиланням на автора чи авторського колективу за їх згодою, що підтверджена у відповідному полі заявки. Проекти будуть опубліковані на сайті конкурсу протягом 10 робочих днів після надходження анкети на адресу Оргкомітету.

За будь-якими роз’ясненнями про порядок участі в конкурсі учасник може звернутись до Оргкомітету.

Етапи Конкурсу

Конкурс проходить в три тури. Результати кожного туру опубліковуються на сайті Всеукраїнського Конкурсу «Інноваційний прорив 2015». Результати відбору не коментуються, апеляції не розглядаються.

1 тур

Перший тур проходить з 12 січня 2015 року по 12 березня 2015 року. На даному етапі автори заповнюють спрощену заявку на участь у Конкурсі, яку можна знайти на сайті Конкурсу або отримати безпосередньо від Оргкомітету поштою чи факсом. 

Після завершення прийому спрощених заявок опису проектів, Експерти проводять відбір проектів-півфіналістів за визначеними критеріями. Оргкомітет оголошує результати відбору півфіналістів 19 березня 2015 року на офіційному сайті проекту.

2 тур

Для авторів проектів, які пройшли в другий тур, буде проведена освітня програма «Основи бізнес моделювання»,  за результатами якого учасники складають Executive Summary (резюме проекту, формат якого розроблений для подання інвестору). Оцінка проектів Експертами в другому турі проходитиме за Executive Summary, в результаті будуть відібрані проекти фіналісти. Результати відбору проектів-фіналістів будуть оголошені 2 квітня 2015 року на офіційному сайті проекту.

3 тур

В 3 турі учасники Конкурсу візьмуть участь в «Road Show», яке проходитиме 7 квітня 2015 року і на якому автори зможуть представити (презентувати) свої інноваційні проекти безпосередньо перед інвесторами та Експертною радою. В даному турі експертами будуть проставлені оцінки проектів. Оцінювання проводиться в два етапи. На першому етапі частина експертів (50%) проводить оцінювання проектів за Exectutive Summary заочно до початку Road Show. На другому етапі інша частина (50%) оцінює проекти після проведення презентації їх авторами безпосередньо під час Road Show. В результаті Оргкомітет зводить оцінки за два етапи і оголошує переможців по кожній номінації під час Урочистої церемонії нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний прорив 2015», яка пройде 7 квітня 2015 року. Також можливо нагородження спеціальними призами від партнерів Конкурсу. Список переможців буде розміщений на сайті Конкурсу і у виданнях – офіційних інформаційних партнерах Конкурсу.

Призи конкурсу

 Переможець конкурсу отримає приз - п`ятимісячну програму розвитку свого проекту в бізнес-інкубаторі Happy Farm, що включає роботу з розвитку проекту в Україну та стажування в США з можливістю презентації свого проекту венчурним інвесторам Кремнієвої Долини.

Переможці в молодіжних номінаціях також будуть нагороджені навчальними програмами від партнера конкурсу «Інноваційний прорив - 2015» бізнес-інкубатора Happy Farm.

Більше про бізнес-інкубаторі Happy Farm і його можливості Ви можете дізнатися на сайті www.happyfarm.com.ua

Партнери конкурсу

 

   Закачати Положення   

tr
tl tr
 

 • Організатор


 • Генеральний партнер


 • КМДА


 • Стратегічний партнер


 • Соціальный партнер

 

 • Партнер Круглих столів


 • Інноваційний партнер


 • Генеральний інтернет партнер


 • ІТ партнер


 • Спеціальний діловий партнер

 

 • Освітній партнер


 • Ассессмент партнер


 • Експерт конкурсу


 • Експерт конкурсу

 
artery
All rights reserved.