Календар подій

6 вересня – 31 жовтня 2010 р.
Подача заявок на участь в Конкурсі. Обробка робіт членами експертного комітету. Визначення півфіналістів Конкурсу.
14 вересня 2010 р.
Прес – конференція Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний прорив - 2010». Презентація проекту.
22 вересня 2010 р.
12:00. Круглий стіл «Інноваційний прорив – 2010». м. Львів
28 вересня 2010 р.
10:00. Круглий стіл «Інноваційний прорив – 2010». м. Київ
29 вересня 2010 р.
10:00. Круглий стіл «Інноваційний прорив – 2010». м. Херсон
13 жовтня 2010 р.
10:00. Круглий стіл «Інноваційний прорив – 2010». м. Харків
14 жовтня 2010 р.
10:00. Круглий стіл «Інноваційний прорив – 2010». м. Дніпропетровськ
8 листопада 2010 р.
Оголошення півфіналістівВсеукраїнського конкусу «Інноваційний прорив – 2010».
9 – 20 листопада 2010 р.
Підготовка Executive Summary (підсумкове резюме проекту) півфіналістами.
16 - 18 листопада 2010 р.
Освітня програма "Основи високотехнологічного бізнесу". » детальніше
20 листопада - 30 листопада 2010 p.
Обробка Executive Summary членами експертного комітету. Визначення фіналістів Конкурсу
6 грудня 2010 р.
Оголошення фіналістів Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний прорив – 2010».
21 грудня 2010 р.
Road-Show. Презентація проектів-фіналістів авторами перед потенційними інвесторами та бізнесменами. Визначення переможців конкурсу. » детальніше
21 грудня 2010 р.
Урочиста церемонія нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний прорив – 2010». » детальніше
tl tr

Консалтинг бюро - Бібліотека прав ІВ

 

НОРМАТИВНІ І ПРАВОВІ АКТИ

Загальне законодавство України у сфері інтелектуальної власності

1. Конституція України
2. Кодекси України

 • Цивільний кодекс України
 • Кодекс України про адміністративні правопорушення (витяг)
 • Кримінальний кодекс України (витяг)
 • Митний кодекс України (витяг)
 • Кримінально-процесуальний кодекс України
 • Господарський процесуальний кодекс України
 • Кодекс законів про працю України (витяг)
 • Цивільний процесуальний кодекс України

3. Закони України

 • Про власність
 • Про захист економічної конкуренції
 • Про Антимонопольний комітет України
 • Про інноваційну діяльність
 • Про оподаткування прибутку підприємств
 • Про зовнішньоекономічну діяльність
 • Про господарські товариства
 • Про об’єднання громадян
 • Основи законодавства України про культуру
 • Про iнформацiю
 • Про друкованi засоби масової iнформацiї (пресу) в Українi
 • Про режим іноземного інвестування
 • Про науково-технiчну iнформацiю
 • Про інвестиційну діяльність
 • Про телебачення i радiомовлення
 • Про захист iнформацiї в автоматизованих системах
 • Про наукову i науково-технiчну експертизу
 • Про наукову i науково-технiчну діяльність
 • Про рекламу
 • Про iнформацiйнi агентства
 • Про видавничу справу
 • Про народні художні промисли
 • Про архітектурну діяльність
 • Про професiйних творчих працiвникiв i творчi союзи
 • Про кiнематографiю
 • Декрет Кабінету Міністрів України “Про державне мито”
 • Декрет Кабінету Міністрів України “Про прибутковий податок з громадян”
 • Декрет Кабінету Міністрів України “Про стандартизацію і сертифікацію”
 • Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування
 • Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності стосовно виконання вимог, пов'язаних із вступом України до СОТ
 • Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні

4. Укази Президента України

 • Про заходи щодо охорони iнтелектуальної власностi в Українi
 • Про додаткові заходи щодо прискорення вступу України до Світової організації торгівлі
 • Про Програму заходів щодо завершення вступу України до Світової організації торгівлі
 • Про Тимчасове положення про правову охорону об’єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні

5. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

 • Про заходи щодо інформаційного забезпечення процесу вступу України до Світової організації торгівлі
 • Про затвердження Положення про Державний департамент інтелектуальної власності
 • Про затвердження Концепції розвитку національної системи правової охорони інтелектуальної власності
 • Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням
 • Про утворення Державної патентної бібліотеки
 • Про затвердження Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)
 • Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади
 • Про внесення змін до Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності
 • Про внесення змін до Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності
 • Про затвердження Національного стандарту N 4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності"
 • Про затвердження Положення про Координаційну раду з питань захисту прав інтелектуальної власності УЄФА та складу Координаційної ради

6. Відомчі нормативно-правові акти

 • Наказ "Про встановлення розміру плати за атестацію кандидатів у представники у справах інтелектуальної…
 • Наказ "Про затвердження нормативних документів, необхідних для застосування Положення про представників...
 • Наказ "Про запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни "Інтелектуальна власність"
 • Наказ "Про створення підрозділів з питань інтелектуальної власності"
 • Положення "Про державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)"
 • Наказ "Про затвердження Положення про Атестаційну комісію Державного департаменту інтелектуальної власності"
 • Положення про Атестаційну комісію Державного департаменту інтелектуальної власності
 • Порядок складання кваліфікаційних екзаменів кандидатами у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені)
 • Положення про апеляційну комісію Державного департаменту інтелектуальної власності

Спеціальне законодавство України у сфері інтелектуальної власності

1. Спеціальне законодавство України у сфері промислової власності
    1.1. Закони України

 • Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"
 • Закон України "Про охорону прав на промислові зразки"
 • Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"
 • Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів"
 • Закон України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем"
 • Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції"

     1.2. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

 • Про спеціально уповноважені органи для визначення та контролю особливих властивостей та інших характеристик товарів
 • Про державну систему депонування штамів мікроорганізмів
 • Про затвердження Угоди про взаємне забезпечення збереження міждержавних секретів у галузі правової охорони винаходів
 • Про порядок виплати винагороди авторам винаходів і промислових зразків, що охороняються чинними на території України свідоцтвами СРСР
 • Про Всеукраїнський конкурс інноваційних технологій
 • Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності
 • Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми

     1.3. Відомчі нормативно-правові акти

 • Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності
 • Порядок визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності
 • Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг
 • Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки
 • Положення про Державний реєстр патентів України на винаходи
 • Положення про Державний реєстр України топографій інтегральних мікросхем
 • Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі
 • Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи
 • Положення про Державний реєстр України назв місць походження товарів і прав на використання реєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів
 • Положення про комісію ДДІВ по атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)
 • Положення про перелік видових назв товарів
 • Положення про Державний реєстр деклараційних патентів України на секретні корисні моделі
 • Інструкція про порядок продовження строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу компетентного органу
 • Наказ "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок продовження строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу компетентного органу"
 • Про затвердження Положення про Комісію щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг
 • Про затвердження Правил погодження питань про внесення позначення, що містять офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг
 • Інструкція про офіційну публікацію заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) та клопотання про її відкликання
 • Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)
 • Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка
 • Інструкція про офіційну публікацію заяви про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка та клопотання про її відкликання
 • Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака для товарів і послуг
 • Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії на використання топографії інтегральної мікросхеми
 • Інструкція про видачу патентів України на секретні винаходи, які охороняються авторськими свідоцтвами СРСР на секретні винаходи
 • Інструкція про порядок видачі патенту України на винахід, що охороняється авторським свідоцтвом СРСР
 • Правила складання та подання заявки на промисловий зразок
 • Зміни до Правил складання та подання заявки на промисловий зразок
 • Правила розгляду заявки на промисловий зразок
 • Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель
 • Правила складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми
 • Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель
 • Наказ "Про затвердження Змін до Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель"
 • Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання реєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару
 • Зміни до Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару"
 • Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг
 • Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного патентного відомства України та Міністерства освіти і науки України
 • Наказ МОНУ про запровадження нової системи номерів заявок на об’єкти права промислової власності
 • Рекомендації щодо транслітерування літерами української абетки власних назв, поданих англійською, французькою, німецькою та італійською мовами
 • Наказ "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного патентного відомства України"
 • Наказ "Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на об'єкт права інтелектуальної власності"
 • Наказ "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міжвідомчої комісії щодо погодження питань правової охорони знаків для товарів і послуг від 16.01.96 N1"
 • Наказ "Про затвердження Роз'яснення щодо поділу заявки на винахід і заявки на корисну модель"
 • Наказ "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України"

2. Спеціальне законодавство України у сфері авторського права і суміжних прав
     2.1. Закони України

 • Про авторське право i сумiжнi права
 • Про розповсюдження примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних
 • Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування
 • Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо захисту прав інтелектуальної власності)

     2.2. Укази Президента України

 • Про невiдкладнi заходи щодо соцiального захисту дiячiв лiтератури i мистецтва в умовах переходу до ринкових вiдносин
 • Про державну економiчну пiдтримку вітчизняних друкованих засобiв масової iнформацiї
 • Про упорядкування торгiвлi деякими пiдакцизними товарами, пов'язаними з використанням аудiовiзуальних творiв i примiрникiв фонограм
 • Про деякi питання державної пiдтримки книговидавничої справи
 • Про невідкладні заходи щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності в процесі виробництва, експорту, імпорту та розповсюдження дисків для лазерних систем зчитування

     2.3. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

 • Про розмiри вiдрахувань до фондiв творчих спiлок України за використання творiв лiтератури та мистецтва
 • Про затвердження Правил роздрiбної торгiвлi примiрниками аудiовiзуальних творiв i фонограм
 • Про затвердження Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів
 • Про затвердження положень з питань розповсюдження примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних
 • Про затвердження Тимчасового положення про мінімальні ставки гонорару та авторської винагороди за фільми, що створюються за державним замовленням на кіностудіях України
 • Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір
 • Про затвердження Порядку обігу дисків для лазерних систем зчитування, що були вироблені або імпортовані до набрання чинності Законом України “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом,
 • Про затвердження Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної власності
 • Про затвердження порядку застосування спеціальних заходів до суб‘єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування
 • Про затвердження Порядку надання, зберігання та видачі примірників дисків для лазерних систем зчитування
 • Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати
 • Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав
 • Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням
 • Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади
 • Положення про державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)
 • Про затвердження порядку присвоєння і нанесення на диски для лазерних систем зчитування спеціального ідентифікаційного коду та визнання спеціальних ідентифікаційних кодів, нанесених на диски, що імпортуються
 • Про основні вузли для спеціалізованого обладнання з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню
 • Про розмір відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах
 • Про внесення змін до переліку органів ліцензування

     2.4. Відомчі нормативно-правові акти

 • Наказ МОНУ №1175 від 22.12.08 "Про затвердження Порядку визначення уповноважених організацій колективного управління..."
 • Про затвердження порядку продажу (видачі) контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм
 • Про порядок виплати авторської винагороди за передачу виключних майнових прав на фільм і його використання, що створюється за державним замовленням Міністерства культури і мистецтв України
 • Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування
 • Положення про реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення
 • Про затвердження Порядку визначення уповноважених організацій колективного управління
 • Про затвердження Порядку обліку організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю
 • Про затвердження Порядку здійснення відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах
 • Про утворення Реєстру комп'ютерних програм
 • Про затвердження правил використання комп’ютерних програм у навчальних закладах
 • Про затвердження форм документів щодо питань видачі контрольних марок імпортерам,експортерам та відтворювачам примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних та інструкцій по здійсненню державного контролю за дотри
 • Про внесення змін та доповнень до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування
 • Про затвердження Порядку застосування фінансових санкцій до суб'єктів господарювання за порушення вимог Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування
 • Про затвердження Порядку визначення уповноважених організацій, які здійснюватимуть збирання і розподіл між суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав коштів від відрахувань (відсотків) виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах
 • Наказ "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення організаціями колективного управління форм звітності"

Оприлюднення проектів норматино-правових актів

1. Проект Концепції розвитку державної системи правової охорони інтелектуальної власності на 2009-2014 роки
2. Проект Закону України “Про охорону прав на комерційну таємницю” (обговорення тривало до 28.12.2008 р.)

 • Проект Закону України
 • Повідомлення про оприлюднення
 • Аналіз регуляторного впливу

3. Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань інтелектуальної власності” (обговорення тривало до 05.12.2008 р.)

 • Проект Закону України
 • Повідомлення про оприлюднення
 • Аналіз регуляторного впливу

Міжнародні договори та угоди в сфері інтелектуальної власності

1. Міжнародні договори, адміністративні функції яких виконує ВОІВ

 • Конвенція, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності
 • Всесвітня конвенція про авторське право
 • Паризька конвенція про охорону промислової власності
 • Договір про патентну кооперацію
 • Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків
 • Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів
 • Міжнародна конвенція по охороні нових сортів рослин
 • Договір про закони щодо товарних знаків
 • Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури
 • Найробський договір про охорону Олімпійського символу
 • Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків
 • Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків
 • Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм
 • Договір ВОІВ про авторське право
 • Договір ВОІВ про виконання і фонограми
 • Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення
 • Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків
 • Договір про патентне право

2. Міжнародні угоди держав-учасниць СНД

 • Угода про заходи щодо охорони промислової власності і створення Міждержавної ради з питань охорони промислової власності
 • Угода про співробітництво в галузі авторського права і суміжних прав
 • Угода про взаємне забезпечення збереження міждержавних секретів в галузі правової охорони винаходів
 • Угода про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень
 • Угода про співробітництво по припиненню правопорушень в сфері інтелектуальної власності
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про визначення компетентного органу з виконання Угоди між Україною та Грузією про взаємну правову охорону географічних зазначень для вин, спиртних напоїв та мінеральних вод"

3. Міжурядові угоди

 • Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в сфері охорони промислової власності
 • Угода між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в сфері охорони промислової власності
 • Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Узбекистан про співробітництво в сфері охорони прав інтелектуальної власності
 • Угода між Кабінетом Міністрів України та Виконавчою Владою Грузії про співробітництво у сфері охорони промислової власності
 • Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво в області охорони промислової власності
 • Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво у сфері охорони промислової власності
 • Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво у сфері охорони авторського права і суміжних прав
 • Угода про співробітництво між Кабінетом Міністрів України і Всесвітньою організацією інтелектуальної власності
 • Угода про співробітництво у сфері інтелектуальної власності між Кабінетом Міністрів України і Урядом Китайської Народної Республіки
 • Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про взаємну охорону прав на результати інтелектуальної діяльності, що створені та надані в ході двостороннього військово-технічного співробітництва

Стандарти у сфері інтелектуальної власності

1. Стандарти Всесвітньої організації інтелектуальної власності
2. Державні стандарти України (ДСТУ)

 

ОБ'ЄКТИ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Винаходи та корисні моделі

►Як отримати патент України на винахід?
►Поділ заявки на винахід і заявки на корисну модель
►Як подати міжнародну заявку на винахід (корисну модель)?
►Державне мито і збори
►Нормативно-правові акти
►Форми бланків офіційних документів

Топографії інтегральних мікросхем

►Як отримати свідоцтво України на топографію інтегральної мікросхеми?
►Нормативно-правові акти
►Державне мито та збори
►Нормативно-правові акти
►Форми бланків офіційних документів

Знаки для товарів та послуг

►Як отримати свідоцтво України на знак для товарів і послуг?
►Щодо міжнародної реєстрації знаку для товарів і послуг
►Державне мито і збори
►Нормативно-правові акти
►Форми бланків офіційних документів

Промислові зразки

►Як отримати патент України на промисловий зразок?
Як оформити заявку на міжнародну реєстрацію промислових зразків за Гаазькою угодою?
       ♦ Заявка (бланк) на міжнародну реєстрацію
       ♦
Пояснювальні нотатки до офіційного бланку заявки
►Державне мито та збори
►Нормативно-правові акти
►Форми бланків офіційних документів

Зазначення походження товару

►Як отримати свідоцтво на реєстрацію кваліфікаційного зазначення походження товару?
►Державне мито і збори
►Нормативно-правові акти
Форми бланків офіційних документів
       ♦Заявка на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого    кваліфікованого зазначення походження

 

АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА

Інформація

►Державна реєстрація авторского права
Легалізація програмного забезпечення
       ♦ Розпорядження
       ♦
Постанова
►Колективне управління правами суб’єктів авторського права і суміжних прав
►Організації колективного управління в Україні
►Ліцензування виробництва дисків для лазерних систем зчитування
Маркування примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних
       ♦Заява про одержання контрольних марок
       ♦
Перелік назв примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних

Роз´яснення

►Рекомендації щодо забезпечення правомірності використання комп’ютерних програм у діяльності суб’єктів господарювання
►Роз'яснення питання "дохід", з якого користувачі повинні виплачувати винагороду за використання об'єктів авторського права і суміжних прав
►До відома підприємців - власників кафе, барів, ресторанів та нічних клубів
►Роз´яснення з деяких питань застосування положень статті 43 Закону України "Про авторське право і суміжні права"
►Повідомлення для суб’єктів підприємницької діяльності фізичних або юридичних осіб, що здійснюють господарську діяльність з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць
►Роз'яснення щодо діяльності, пов‘язаної з аудіовізуальними творами
►Методичні рекомендації щодо здійснення відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв...
►Методичні рекомендації щодо заповнення організаціями колективного управління форм звітності

 

tr
tl tr
 

 • Организатор


 • Генеральный информационный партнер


 • Главный аналитический партнер


 • Стратегический партнер


 • Партнер

 

 • Коммуникационный партнер

 
artery
All rights reserved.