Календар подій

Жовтень 2014 - лютий 2015
Подача заявок на участь у Конкурсі «Інноваційний Прорив 2015»

 
 
 
tl tr

Зареєструвати проект

До розгляду приймаються всі проекти, незалежно від тематики і стадії розробки продукту або послуги. Авторам ідей/проектів необхідно відповісти на ряд загальних запитань відносно їх розробок, відповідно заявки будуть класифіковані по технологічних напрямах і номінаціях. Для участі в першому турі необхідно заповнити коротку аплікаційну форму (заявку) і подати її на розгляд експертного комітету до лютого 2015 через форму на веб-сайті. Якщо заявка буде відібрана для участі в конкурсі, учаснику буде надана розгорнена форма заявки, яку потрібно буде заповнити протягом встановленого організаторами строку.

 

Заявка

на участь у Всеукраїнському конкурсі інноваційних проектів «Інноваційний прорив 2015»

1. Інформація про учасника
(повна назва підприємства/фізичної особи, групи осіб)

(далі – «учасник») в особі

(посада, ПІБ керівника організації, фізична особа, група осіб)

Вік учасника:направляє дійсну заявку для участі в Конкурсі в наступних технологічних напрямках (необхідно відмітити):2. Назва інноваційного проекту (ідеї), який(а) представляється для участі у Конкурсі:

3. Відомості про учасника Конкурсу:
юридична адреса / назва учбового закладу
поштова адреса
телефон/факс
адреса електронної пошти (e-mail)
адреса веб-сайту
4. Контактна особа
(прізвище, ім’я, по-батькові, посада)
телефон/факс
адреса електронної пошти (e-mail)

5. Яку проблему вирішує інноваційний проект/ідея?

Опишіть, будь ласка, суть ідеї або проекту. Подумайте, яку конкретну проблему вирішує продукт або послуга для кінцевого споживача.

Залишилось символів:


6. Хто є потенційним споживачем продукту чи послуги? На які ринки орієнтований продукт/послуга?

Опишіть, хто є або буде потенційним споживачем продукту або послуги який(а) подається на Конкурс в якості проекту. Важливо вказати ринок, на який планується реалізовувати інноваційний проект/ідею і стисло опишіть його(ринок). У разі соціального проекту вкажіть аудиторію, для якої створюється цінність.

Залишилось символів:


7. Хто являється потенційними конкурентами?

Опишіть, що вже досягнуто у сфері розробки, охарактеризуйте конкурентне середовище і назвіть конкурентів по можливості. Подумайте про те, якими перевагами перед конкурентами володієте розробка.

Залишилось символів:


8. Учасник гарантує достовірність наданої ним в заявці інформації і виражає
 
 

з наступними вимогами: «Учасник надсилаючи на адресу конкурсу опис проекту (заявку), тим самим підтверджує, що в приведеній заявці відсутня інформація, яка містить комерційну, державну чи будь-яку іншу таємницю і дає своє погодження про надання організаторами Конкурсу інформації третім особам (в тому числі розміщенням інформації на сайті ukrinnovation.com в базі даних конкурсу)».

tr
tl tr
 

 • Організатор


 • Генеральний партнер


 • КМДА


 • Стратегічний партнер


 • Соціальный партнер

 

 • Партнер Круглих столів


 • Інноваційний партнер


 • Генеральний інтернет партнер


 • ІТ партнер


 • Спеціальний діловий партнер

 

 • Освітній партнер


 • Ассессмент партнер


 • Експерт конкурсу


 • Експерт конкурсу

 
artery
All rights reserved.